Om

Xpro gillar lösningar med fri och öppen källkod. Istället för att lägga ner stora summor pengar på licenser och supportavtal kan man lägga en del av dessa pengar på konsulttid för att få programmen och nätverket som man vill ha det med hjälp av licensfria produkter. Man kommer då dessutom slippa lägga ner tid på att hålla reda på licensavtal och tid för att budgetera dessa licenser.

Dags att börja fundera på framtiden…

…hur mycket vill man betala för licenser? Låser man in sig i avtal där man förbinder sig att betala för funktioner som förväntas komma i framtiden vet man bara hur mycket man får betala under avtalsperioden, inte vad man får för funktioner. Om man dessutom lägger sina lösningar i inlåsta moln har man liten möjlighet att byta leverantör!

– Välj molntjänster där du som kund kan ta hem molnet lokalt (i egen serverhall) om du önskar! (T.ex Amazon EC2 / Ubuntu Cloud).

– Välj öppen kod utan licensavgifter.

– Anställ eller hyr (istället för att betala supportavtal för proprietära produkter) utvecklare som kan utveckla den öppna koden i den riktning du önskar.

Vad händer om du lagt dina program i ett moln som finns utanför Sveriges gränser om något land blir oense med Sverige och bestämmer sig för att stoppa internettrafiken till/från Sverige? Om du dessutom inte ens *kan* ta hem molnservrarna om du skulle vilja/behöva? Liten risk kan man tycka, men det är ändå en risk som måste bedömas.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.