Home > Windows > Migrera Lotus Notes till Thunderbird

Migrera Lotus Notes till Thunderbird

1. Ladda ner Thunderbird och installera det.

2. Aktivera IMAP för användaren på Notesservern.

3. Koppla upp dig mot Notesservern i Thunderbird via IMAP och läs ner alla mail.

4. Gör backup av Thunderbird profil:

http://email.about.com/od/mozillathunderbirdtips/qt/et_backup_prof.htm

5. Gör en restore på nya datorn:

http://email.about.com/od/mozillathunderbirdtips/qt/et_restore_prof.htm

Categories: Windows Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.