Home > Bash, Linux > Formattera en USB-pinne i Ubuntu

Formattera en USB-pinne i Ubuntu

Kolla först vilken enhetsnamn pinnen har. Starta ett terminalfönster och skriv:

sudo fdisk -l

eller

mount

Sedan när du kollat namnet måste du avmontera pinnen. I mitt fall hette enheten för USB-pinnen /dev/sdb

umount /dev/sdb

Formattera nu pinnen. Jag väljer att formattera den med VFAT så den går att använda i Windows m.fl. operativsystem.

sudo mkfs.vfat /dev/sdb1

Om du vill döpa om namnet på pinnen i kommandoradsläge kan du installera mtools

sudo apt-get install mtools

Sedan kan det vara bra idé att hoppa över mtoolskontrollen av pinnen då man ibland får ett felmeddelande not a multiple of sectors per track (62)

echo mtools_skip_check=1 >> ~/.mtoolsrc

Döp sedan om USB-pinnen med följande kommando

sudo mlabel -i /dev/sdb1 ::namn

Klart!

Referenser:

http://www.cyberciti.biz/faq/howto-format-usb-pen-drive/

https://help.ubuntu.com/community/RenameUSBDrive

Categories: Bash, Linux Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.