Home > Bash, Linux > DNS-323 SSH

DNS-323 SSH

För att lägga till SSH stöd i DNS-323:

http://www.bergek.com/2008/11/13/dlink-dns-323-part-3-fonz-fun_plug/

För att lägga in ett RSYNC jobb via CRON:

http://wiki.dns323.info/howto:backup

DNS323 + Duplicity = Encrypted Offsite Backup BLISS!:

http://www.drak0.com/2008/06/09/dns323-duplicity-encrypted-offsite-backup-bliss/

Modding Cron on the D-Link DNS-323 using funplug-0.3:

http://techblog357.blogspot.com/2007/08/modding-cron-on-d-link-dns-323-using.html

Modding ‘crontab’ on Fujitsu Q700:

vi /etc/config/crontab

crontab /etc/config/crontab

Categories: Bash, Linux Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.