Home > Linux > Bra Linuxkommandon

Bra Linuxkommandon

top -s (Visar vilka processer som tar mest processorkraft)

ps (Visar aktuella processer)

ps -A|more (Visar alla processer)

ps -eaf | grep -i smb (visar vilken användare/rättighet en process (smb) körs med)

find / -name foo (Sök efter en fil i alla mappar)

hostname (visar hostname / ändrar temporärt hostname)

/etc/hostname (textfil med hostname i Debian, ändra för att ändra host perm.)

sudo /etc/init.d/hostname.sh (kör detta skript för att ladda in hostnamn, Debian)

setxkbmap se (Byter till svenskt tangentbord i Ubuntu)

tail -f file.log (Visar en textfil kontinuerligt. Avbryt med CTRL+C)

iostat -x 5 (visar hårddisk prestanda var 5e sekund) kräver paket “sysstat”

lsusb – listar USB enheter

lshal – info om hårdvara

lsattr – lista filattribut i ext2 filsystem

lshw – lista HW info, kör som root

lshw -html > datorinfo.htm – skapar HTML sida med HW info

lsmod – listar vilka kärnmoduler som laddats

lsof – listar öppna filer

lspcmcia – listar PC-Card

Ref: http://webtools.live2support.com/linux/top.php

Förnya DHCP-adress: sudo dhclient

alt.2: sudo /etc/init.d/networking restart

alt.3: ifdown eth0 && ifup eth0

—————————————-

Byt till statisk IP på Ubuntu server:

Ref: http://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/change-ubuntu-server-from-dhcp-to-a-static-ip-address/

Edit file: sudo nano /etc/network/interfaces

Change to your info:

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.100

netmask 255.255.255.0

network 192.168.1.0

broadcast 192.168.1.255

gateway 192.168.1.1

Add in the DNS: sudo nano /etc/resolv.conf

Remove the dhcp client: sudo apt-get remove dhcp3-client (or dhcp-client)

Restart net: sudo /etc/init.d/networking restart

—————————————-

Omkonfig Ubuntu Desktop: sudo dpkg –configure -a

Konfig X grafik: sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

Kolla Direct Rendering: glxinfo | grep rendering

Starta run-level 1 Recovery mode: sudo init 1

Avsluta Recovery mode: init 2

Uppdatera program och Ubuntu:

apt-get update (synkroniserar lista över program)

apt-get upgrade (uppdaterar alla installerade program till senaste versionen

apt-get dist-upgrade (uppdaterar till senaste, stabila versionen av Ubuntu)

Ändra grafikinställningar i Ubuntu: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=83973

Categories: Linux Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.