Home > Windows > Ändra logon bild i Win7

Ändra logon bild i Win7

1. Skapa följande reg-nyckel

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background

2. Lägg till ett DWORD OEMBackground med värde 1

3. Skapa en ny mapp %windir%\System32\oobe\info\backgrounds

4. Lägg bilden i mappen och döp om den till backgroundDefault.jpg

max 256kb stor bildfil!

Categories: Windows Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.