Home > Linux > WeTech TV-pinne i Ubuntu 11.10

WeTech TV-pinne i Ubuntu 11.10

Hur får man källkoden och kompilerar:
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/How_to_Obtain,_Build_and_Install_V4L-DVB_Device_Drivers
$ sudo apt-get install patchutils libproc-processtable-perl

Linux kernel headers:
http://www.cyberciti.biz/faq/howto-install-kernel-headers-package/

EC168 Firmware:
http://palosaari.fi/linux/v4l-dvb/firmware/ec168/dvb-usb-ec168.fw
$ sudo cp ~/Hämtningar/dvb-usb-ec168.fw /lib/firmware/

Extra info: http://tanguy.wdscript.fr/EC168

Efter moduler är laddade frågar Ubuntu om man vill ladda ner EC168
firmware. Jag vet inte om detta är någon nytta.
Categories: Linux Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.