Home > Linux > Kompilera och installera mplayer

Kompilera och installera mplayer

December 20th, 2010 Leave a comment Go to comments

MPlayer är en trevlig mediaspelare som kan spela mängder av videoformat. För att kompilera och installera den senaste versionen med GUI gör följande. Starta en kommandoprompt och skriv:

sudo apt-get install libgtk2.0-dev
svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk mplayer
cd mplayer/
./configure --enable-gui
make
sudo make install

Ladda ner något trevligt GUI-skin här (t.ex. Ater-1.2.tar.bz2): http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html

Skapa en mapp här:

mkdir $HOME/.mplayer/skins/default

Packa upp filerna för ditt skin till denna mapp.

Skapa sedan en länk i din startmeny till gmplayer för att starta MPlayer GUI.

Categories: Linux Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.