Archive

Archive for December, 2010

Spela Spotify länkar från Firefox

December 25th, 2010 No comments

Om du vill få Firefox att starta Spotify direkt när du klickar på en Spotifylänk gör så här:

Skapa ett skript som startar Spotify:

nano $HOME/.wine/drive_c/Program/Spotify/spotify.sh

Lägg in följande kod i skriptet:

#!/bin/bash
wine "$HOME/.wine/drive_c/Program/Spotify/spotify.exe" /uri "$1"

Gör skriptet körbart:

chmod +x $HOME/.wine/drive_c/Program/Spotify/spotify.sh

Starta Firefox och skriv about:config i adressfältet. Svara på eventuell varning. Skapa följande boolesk värden:

network.protocol-handler.external.spotify        true
network.protocol-handler.expose.spotify          false

Klicka sedan på en Spotifylänk i Firefox, och bläddra dig fram till Bashskriptet du skapade ovan så ska Spotify starta och hantera länken. Du kan testa med följande länk: spotify:user:johanalbertsson:playlist:1rwwNrpjU22urm2DTFtS3h

Categories: Bash, Linux Tags:

Kompilera och installera mplayer

December 20th, 2010 No comments

MPlayer är en trevlig mediaspelare som kan spela mängder av videoformat. För att kompilera och installera den senaste versionen med GUI gör följande. Starta en kommandoprompt och skriv:

sudo apt-get install libgtk2.0-dev
svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk mplayer
cd mplayer/
./configure --enable-gui
make
sudo make install

Ladda ner något trevligt GUI-skin här (t.ex. Ater-1.2.tar.bz2): http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html

Skapa en mapp här:

mkdir $HOME/.mplayer/skins/default

Packa upp filerna för ditt skin till denna mapp.

Skapa sedan en länk i din startmeny till gmplayer för att starta MPlayer GUI.

Categories: Linux Tags: