Home > Linux, Ubuntu > Långsam DNS i Ubuntu

Långsam DNS i Ubuntu

November 17th, 2010 Leave a comment Go to comments

Om du t.ex. har en D-Link DIR-655 router kan Ubuntu fungera långsamt vid DNS-uppslagningar. Lösningen kan vara att slå av IPv6 och ta bort din lokala router/DNS-server från “resolv.conf”.

Ta bort IPv6 genom att ändra i följande fil:

sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist

Lägg till raden:

blacklist ipv6

Ta bort din lokala DNS-server genom att ändra i följande fil:

sudo nano /etc/resolv.conf

Kommentera sedan bort din lokala DNS och lägg till din publika eller Googles DNS:

# nameserver 192.168.0.1
nameserver 8.8.8.8

Dina IP-adresser kan skilja från mitt exempel, men du kan använda Googles DNS-server om du vill (den med IP 8.8.8.8). För att förhindra att “resolv.conf”-filen skrivs över varje gång DHCP-klienten får en ny IP-adress (via dhcpd) så kan du skriva följande skript:

sudo nano /etc/dhcp3/dhclient-enter-hooks

#!/bin/sh
function make_resolv_conf {
   echo "Doing nothing to resolv.conf"
}

sudo chmod +x /etc/dhcp3/dhclient-enter-hooks
Categories: Linux, Ubuntu Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.