Home > Linux, Programmering, Ubuntu > Kompilera i Ubuntu

Kompilera i Ubuntu

November 7th, 2010 Leave a comment Go to comments

För att man ska kunna kompilera kod i Ubuntu behövs vissa komponenter. Har du inte dessa (kan visa sig om du får fel 2 vid ‘make’) så använd följande kommandon för att installera dem:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install build-essential gcc
Categories: Linux, Programmering, Ubuntu Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.