Home > Linux > Backup och återställning av Gnome Paneler

Backup och återställning av Gnome Paneler

October 14th, 2010 Leave a comment Go to comments

För att återställa Gnome panelen kan man använda följande kommandon:

gconftool-2 --recursive-unset /apps/panel
rm -rf ~/.gconf/apps/panel
pkill gnome-panel
exit

Eller så kan man ladda ner ett skript som kan göra detta samt även ta backup på panelerna och återställa denna backup när man vill.

Se “Restore the Default Gnome Panels in Ubuntu“.

Ref: http://www.starryhope.com/linux/ubuntu/2010/restore-the-default-panels-in-ubuntu/

Categories: Linux Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.