Home > Bash, Linux, Ubuntu > Skapa video och bilder med webm och webp

Skapa video och bilder med webm och webp

October 12th, 2010 Leave a comment Go to comments

On2 (ägs av Google) har skapat ett nytt öppet format för att spela upp video och bilder direkt i en HTML5 webbläsare. Officiell webbplats: www.webmproject.org

webm är en container som innehåller själva videon i VP8 format. Webbläsare som kommer stödja VP8 är Firefox 4, Opera 10.6 och Google Chrome.

För att konvertera videofiler till webm kan man ladda ner en programvara till Windows 32-bitars kallad Mirovideo ( www.mirovideoconverter.com ). Denna innehåller ffmpeg och codecs för VP8 samt Vorbis som används för att koda ljudet.

För att spela upp VP8 filer kan man använda VLC player, men man måste ha version 1.1 eller senare. Videoacceleration funkar inte i dagsläget med VP8, men det kommer i framtiden.

För att konvertera VP8 i Ubuntu krävs lite trix. Gör så här:

sudo apt-get remove ffmpeg x264 lib264-dev
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential subversion git-core checkinstall yasm \
texi2html libfaac-dev libmp3lame-dev libopencore-amrnb-dev \
libopencore-amrwb-dev libsdl1.2-dev libtheora-dev libvorbis-dev libx11-dev \
libxfixes-dev libxvidcore-dev zlib1g-dev
mkdir ~/tmp
cd ~/tmp
git clone git://git.videolan.org/x264.git
cd x264
./configure
make
sudo checkinstall --pkgname=x264 --pkgversion "2:0.`grep X264_BUILD x264.h \
-m1 | cut -d' ' -f3`.`git rev-list HEAD | wc -l`+git`git rev-list HEAD -n 1 \
| head -c 7`" --backup=no --default
cd ~/tmp
git clone git://review.webmproject.org/libvpx.git
cd libvpx
./configure
make
sudo checkinstall --pkgname=libvpx --pkgversion="`date +%Y%m%d%H%M`-git" \
--backup=no --default
cd ~/tmp
svn checkout svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk ffmpeg
cd ffmpeg
./configure --enable-gpl --enable-version3 --enable-nonfree \
--enable-postproc --enable-pthreads --enable-libfaac --enable-libmp3lame \
--enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libtheora \
--enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libxvid \
--enable-x11grab
make
sudo checkinstall --pkgname=ffmpeg --pkgversion "4:SVN-r`svn info | \
grep Revision | awk '{ print $NF }'`" --backup=no --default
hash x264 ffmpeg ffplay

Sedan kan du börja koda om ett MPG-klipp till webm/VP8 genom att skriva:

ffmpeg -i DITTKLIPP.MPG movie.webm

Och vill du ha lite mer kontroll på kodningen kan du använda:

ffmpeg -i DITTKLIPP.MPG -f webm -vcodec libvpx -acodec libvorbis \
-ab 160000 -sameq movie.webm

Lycka till!

Categories: Bash, Linux, Ubuntu Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.