Home > Linux > Video / Foto

Video / Foto

ffmpeg är ett trevligt kommandoradsprogram. För att koda om en AVCHD-fil till DVD-kompatibel MPEG kan man skriva:

ffmpeg -i "/home/test/nas/AVCHD/20100101 (Test smalfilm via dörr).m2ts" \
-croptop 100 -cropbottom 100 -cropleft 300 -cropright 300 -target pal-dvd \
-aspect 4:3 -deinterlace test43.mpg

Om man har MTS filer från en Sony AVCHD kamera kan man behöva specificera ljud och video codec. Man kan även specificera DVD som utformat och antalet processorkärnor som ska användas vid kodningen. Exempel:

ffmpeg -i 00000.m2ts -vcodec libxvid -b 18000k -acodec libmp3lame -ac 2 \
-ab 320k -deinterlace -s 1440x1080 -target pal-dvd -threads 4 output.mpg

Behöver man klippa bort överbliven bild eller ljud från AVCHD kan man använda:

ffmpeg -i in.MTS -vcodec copy -acodec copy -shortest -f mpegts 'ut.MTS'

Och ett exempel på att koda om DV video till DVD. Använd -t “hh:mm:ss” för att begränsa längden på filmen och -ss “hh:mm:ss” för att hoppa över början av filmen:

ffmpeg -i 'in.avi' -deinterlace -target pal-dvd -ss "00:54:18" out.mpg

Ytterligare ett exempel för att koda om en OGV-fil från “Desktop Recorder” till mpeg4 inbäddat i en AVI för att kunna ladda upp till YouTube:

ffmpeg -i out.ogv -y -b 4000k -minrate 4000k out.avi

Vill du koda om en AVCHD film till Adobe Flash SWF kan du skriva:

ffmpeg -i '/mnt/nas/AVCHD-Klar/20100723 (Aiya & Noah).m2ts' -f avm2 \
 -vcodec flv -ar 44100 -y noah.swf

För att kapa olika längd på ljud och bild, samt koda en AVCHD film till MP4 och skala om den till lämpligt webbformat:

ffmpeg -i "00055.MTS" -s 480x270 -b 5000k -deinterlace -shortest 00055p.mp4

Create videos for VideoJS player

Ref: http://videojs.com/

To create videos playable by most browsers from 1920×1080 AVCHD movies (stored using 1440×1080), compile ffmpeg (see below) and use:

ffmpeg -i A.MTS -deinterlace -b 1000k \
-s 640x360 A.webm
ffmpeg -i A.MTS -deinterlace -b 1000k \
-s 640x480 A.ogg
ffmpeg -i A.MTS -deinterlace -b 1500k \
-s 640x480 A.mp4

As you can see, the different formats needs different scaling, and mp4 needs more bandwidth to produce a decent video quality.

If you want to create thumbnails for your videos you can use:

ffmpeg  -itsoffset -4  -i test.avi -vcodec mjpeg -vframes 1 -an \
-f rawvideo -s 320x240 test.jpg

Or if you simply want to grab the first frame of the movie:

ffmpeg -i A.MTS -vframes 1 -an -s 640x360 A.jpg

To add the movie and thumbnail in WordPress with VideoJS player (remove the space after the first):

[ video mp4="http://xpro.se/video/00037-G3.mp4"
 ogg="http://xpro.se/video/00037-G3.ogg"
 webm="http://xpro.se/video/00037-G3.webm"
 poster="http://xpro.se/video/00037-G3.jpg"
 width="640" height="360"]

More examples how to encode to several bitrates:

ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_stereo.avi -s 212x120 -y -strict experimental -acodec aac -ab 96k -ac 2 -ar 48000 -vcodec libx264 -vpre default -vpre ipod320 -r 24 -g 48 -b 85000 -level 30 -threads 64 BigBuckBunny_175k.mov
ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_stereo.avi -s 320x180 -y -strict experimental -acodec aac -ab 128k -ac 2 -ar 48000 -vcodec libx264 -vpre default -vpre ipod320 -r 24 -g 48 -b 200000 -threads 64 bigbuckbunnyiphone_320.mov
ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_stereo.avi -s 640x360 -y -strict experimental -acodec aac -ab 128k -ac 2 -ar 48000 -vcodec libx264 -vpre default -vpre ipod640 -r 24 -g 48 -b 520000 -threads 64 bigbuckbunnyiphone_640.mov
ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_stereo.avi -s 320x180 -y -strict experimental -acodec aac -ab 128k -ac 2 -ar 48000 -vcodec libx264 -vpre default -vpre main -r 24 -g 48 -b 270000 -threads 64 bigbuckbunny_400.mov
ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_stereo.avi -s 480x270 -y -strict experimental -acodec aac -ab 128k -ac 2 -ar 48000 -vcodec libx264 -vpre default -vpre main -r 24 -g 48 -b 570000 -threads 64 bigbuckbunny_700.mov
ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_stereo.avi -s 720x406 -y -strict experimental -acodec aac -ab 128k -ac 2 -ar 48000 -vcodec libx264 -vpre default -vpre main -r 24 -g 48 -b 1000000 -threads 64 bigbuckbunny_1100.mov
ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_stereo.avi -s 1024x576 -y -strict experimental -acodec aac -ab 128k -ac 2 -ar 48000 -vcodec libx264 -vpre default -vpre main -r 24 -g 48 -b 1200000 -threads 64 bigbuckbunny_1300.mov
ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_stereo.avi -s 1080x608 -y -strict experimental -acodec aac -ab 128k -ac 2 -ar 48000 -vcodec libx264 -vpre default -vpre main -r 24 -g 48 -b 1400000 -threads 64 bigbuckbunny_1500.mov

Om du behöver stöd för MP3 och andra icke-öppna format kan du kompilera ffmpeg själv: HOWTO: Install and use the latest FFmpeg and x264

If you have this error when compiling ffmpeg:
ERROR: libvpx encoder version must be >=0.9.6
Download and compile the libvpx source before compiling ffmpeg:
http://code.google.com/p/webm/downloads/list
Then do make && install

Eller så kan du hämta en färdigkompilerad variant (se option C): HOWTO: Easily enable MP3, MPEG4, AAC, and other restricted encoders in FFmpeg

Nautilus script for Gnome users

Install the nautilus-scripts

after that go to: ~/.gnome2/nautilus-scripts and create a file called MTStoAVI, and put the following content in it:

#!/bin/bash
for a in `ls *.MTS` ; do
ffmpeg -i $a -acodec libmp3lame -ac 2 -ab 320k \
-deinterlace `echo "$a" | cut -d'.' -f1`.avi ; done
exit

after that type:

chmod +x ~/.gnome2/nautilus-scripts/MTStoAVI

Now open Nautilus and enter the directory with the MTS files, right-click anywhere and select: Scripts -> MTStoAVI
All your MTS files will be converted to AVI.

Fånga DV-video via FireWire 1394

För att använda FireWire kan du kolla så Linux ser enheten. Kolla sedan så raw1394 modulen är laddad och ladda in denna om så inte är fallet. Sen måste man ge läs/skrivrättigheter till mappen för 1394-enheten. Sen ska det funka att t.ex. hämta video från en Panasonic NV-GS50 via FireWire till Kino (som är ett program för att redigera DV-video).

dmesg
lsmod
sudo modprobe raw1394
lsmod
cd /dev
sudo chmod 777 raw1394

Konvertera RAW foton

RawTherapee är ett program för att hantera RAW-bilder.

http://code.google.com/p/rawtherapee/wiki/MercurialHowto

http://mercurial.selenic.com/

Categories: Linux Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.