Om

april 18th, 2017

Xpro gillar lösningar med fri och öppen källkod. Istället för att lägga ner stora summor pengar på licenser och supportavtal kan man lägga en del av dessa pengar på konsulttid för att få programmen och nätverket som man vill ha det med hjälp av öppen källkod. Man kommer då dessutom slippa lägga ner tid på att hålla reda på licenser med återkommande avgifter och slippa lägga ner tid för att budgetera dessa licenser.

Dags att börja fundera på framtiden…

…vad gör du när nätet är nere? Vilken redundans finns?

…var är din data lagrad? Kan du komma åt den även om nätet är nere? Vilka kan modifiera din data? Finns plan mot hackad infrastruktur, hackade servrar och hackade klienter?

…vilken äger din data? Vilka har tillgång till din data? Vilka lagar reglerar vem som kan läsa data i molntjänster som du själv inte äger?

…hur mycket vill man betala för licenser? Vad kommer licenserna kosta i framtiden?

…hur mycket jobb är det att byta lösning i framtiden? Ligger dina lösningar i inlåsta moln eller finns möjlighet att byta leverantör?

– Välj molntjänster där du som kund kan ta hem molnet lokalt (i egen serverhall) om du önskar! (T.ex Amazon EC2 / Ubuntu Cloud).

– Välj öppen kod utan licensavgifter.

– Anställ eller hyr (istället för att betala supportavtal för proprietära produkter) utvecklare som kan utveckla den öppna koden i den riktning du önskar. Mjukvaru- och systemutvecklare är det fjärde vanligaste yrket för män i Sverige (2015).

Det finns väldigt många bra program skrivna med öppen kod som man kan använda som de är eller som bas för anpassade program.

Kommentarer är avstängda.